Iets Terugdoen

The Entelect Foundation

In het verleden hebben we kansarme jongeren in onze directe omgeving financiële steun geboden. Naarmate Entelect groeide, hebben we het motto van onze Entelect Foundation (‘Je kunt jouw liefde niet uitbesteden’) uitgebreid door onze eigen groep goede doelen en sociale ondernemingen op te richten. Daardoor kunnen we een nog bredere groep mensen bereiken.

Foundation Initiatieven

Light of Hope Shelter Homes

De Entelect Foundation financiert en bestuurt diverse Light of Hope Shelter Homes in Zuid-Afrika. Dit zijn huizen voor mannen, vrouwen en kinderen (onafhankelijk van hun leeftijd, cultuur, religie of sociale klasse) die in zwaar weer zijn terechtgekomen. Het initiatief voor deze huizen, die midden in de gemeenschappen staan, zijn zeer succesvol in het helpen van mensen om uit de armoede en zware omstandigheden te geraken zodat ze weer vooruit kunnen in het leven.

Voedselpakketten

De Entelect Foundation ondersteunt en bestuurt verschillende instellingen waar maaltijden en voedselpakketten worden bereid en uitgedeeld aan degenen die dat het hardst nodig hebben. Het bestuur en de begunstigden van onze Shelter Homes zijn betrokken bij de (voor-)bereiding van de warme maaltijden voor de behoeftigen in hun eigen gemeenschap. In andere gebieden werken we samen met verschillende goede doelen om te zorgen voor een groter geografisch bereik.

Creëren van Werkgelegenheid

Waar mogelijk proberen wij de begunstigden van de Entelect Foundation aan werk te helpen, zowel binnen de Entelect-groep als binnen onze goede doelen. Met ons mentorprogramma, gebaseerd op werk, creëren wij ook baankansen voor degenen die in onze Shelter Homes leven. Samenwerkende bedrijven die deelnemen aan dit programma, bieden wij onze begunstigden begeleiding naar werk aan. Soms bieden wij ook hulp aan beginnende ondernemers die hun eigen bedrijfje willen starten.

Onderwijsondersteuning

De Entelect Foundation biedt onderwijsondersteuning en beurzen aan degenen die niet de mogelijkheden of middelen hebben om hun studie af te ronden op de basis-, middelbare- of hogeschool of universiteit. In onze Shelter Homes hebben we ook onze eigen thuisscholen opgericht en bieden we basis-ICT-cursussen voor volwassenen. Waar mogelijk zetten de medewerkers van Entelect zich ook vrijwillig in als mentor om scholieren en studenten te helpen en te ondersteunen.

Ontwikkeling van Sociale Ondernemingen

Ons initiatief ‘Ontwikkeling van Sociale Ondernemingen’ biedt financiering en technische expertise aan sociale ondernemingen, die verschillende diensten aanbieden maar volledig eigendom zijn van de goede doelen die we ondersteunen. Deze ondernemingen zijn gericht op het maken van winst. Echter, in plaats van de opbrengsten te herverdelen onder de investeerders, gaan alle opbrengsten naar initiatieven voor de kansarmen en minderbedeelden.